Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

  ΣΚΟΠΟΣ

 1. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε παραπληγικά άτομα ανεξαρτήτως εισοδημάτων και ηλικίας, ώστε αυτά να εξασφαλίζουν υπηρεσίες φροντίδας, πρακτικής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Κύπριοι πολίτες με παραπληγία. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι επίσης, Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες καθώς και αλλοδαποί με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προσφύγων Νόμων, με παραπληγία και πληρούν όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες του Σχεδίου.
 1. Άτομο με «παραπληγία» ορίζεται το άτομο, που παρουσιάζει μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαιότητα τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του.
 2. Επιπλέον  δίνεται επίδομα ενισχυμένης φροντίδας  για τις εξειδικευμένες ανάγκες  για φροντίδα με σοβαρά επιπλέον προβλήματα υγείας όπως ,μόνιμης κατο’οίκον χρήσης αναπνευστήρα ή και μηχανικής υποστήριξης σίτισης,αφόδευσης και ούρησης ( γαστροστομία-κολοστομία ουρητηροστομία -μόνιμος ουροκαθετήρας)

Δικαιούχοι του Επιδόματος Φροντίδας θα είναι επιπρόσθετα και άτομα με μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο άνω άκρα ή κάτω άκρα , ή  έστω και αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα.

  1. Από τη λήψη του επιδόματος εξαιρούνται παραπληγικά άτομα που διαμένουν μόνιμα σε κυβερνητικά ιδρύματα και τα έξοδα για τη φροντίδα τους, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δεν εξαιρούνται του επιδόματος άτομα τα οποία διαμένουν σε ιδιωτικά ιδρύματα.

 

 1. Ένα άτομο παύει να είναι δικαιούχο, όταν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και ειδικότερα:
 • Όταν ύστερα από επαναξιολόγηση, διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της αναπηρίας του έχει βελτιωθεί σημαντικά και ότι έχει πάψει να έχει συμπτώματα παραπληγίας.
 • Όταν εγκαταλείψει τις ελεγχόμενες περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Όταν η επιδείνωση της υγείας του, θα έχει ως επακόλουθο τη μόνιμη διαμονή του σε κρατικό ίδρυμα και τα έξοδα φροντίδας του, θα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Όταν αποβιώσει.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

 1. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των €400 το μήνα.
 2. Ενισχυμένη φροντίδα για άτομα με παραπληγία  €500 το μήνα

Το επίδομα χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής ενσωμάτωσης  ατόμων με Αναπηρία το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

adminΕπίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα