Ενοικίαση αναπηρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για αποκατάσταση

Ενοικιάζονται διάφορα αναπηρικά βοηθήματα και εξοπλισμός.

Αξιολογούμε τις ανάγκες σας στον δικό σας χώρο και αναλαμβάνουμε την προμήθεια,εγκατάσταση, συντήρηση και μετέπειτα υποστήριξη για οποιουδήποτε αναπηρικό εξοπλισμό έχετε ανάγκη. Οι ενοικίαση του εξοπλισμού είναι με την ημέρα ή μηνιαία και περιλαμβάνει

  1. ηλεκτρικά και χειροκίνητα τροχοκαθίσματα
  2. τροχοκαθίσματα για το μπάνιο και το αποχωρητήριο
  3. μηχανές παραγωγής οξυγόνου
  4. μηχανές αναρρόφησης (suction unit)
  5. ηλεκτρικά ανυψωτικά
  6. ηλεκτρικά και χειροκίνητα κρεβάτια
  7. στρώματα αέρα και ειδικά στρώματα κατά των κατακλίσεων.
Kosmas TheoklitouΕνοικίαση αναπηρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για αποκατάσταση