Σύνθετη Νοσηλευτική Φροντίδα

Η σύνθετη νοσηλευτική φροντίδα αναφέρεται σε άτομα με σύνθετες ανάγκες καθώς και χρόνιες καταστάσεις. Τα συγκεκριμένα είδη φροντίδας επιδέχονται λεπτομερή σχεδιασμό και εφόσον παραστεί αναγκή, υποστηρίζονται και από άλλους επαγγελματίες υγείας που συνήθως εμπλέκονται σε τέτοια σύνθετα προβλήματα και καταστάσεις.

Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο εγχείρημα για το ίδιο το άτομο και την οικογένεια του, ιδιαίτερα αμέσως μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το προσωπικό μας είναι έτοιμο να παρέχει σε τέτοιες περιπτώσεις την αναγκαία στήριξη και φροντίδα, μέσα πάντοτε από ένα εξατομικευμένο πλάνο. Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη σύνθετη νοσηλευτική φροντίδα είναι:

patient-care-nursing-courses
  • παρεντερική σίτηση
  • φροντίδα κολοστομίας
  • σίτιση μέσω γαστροστομίας
  • τραχειοβρογχική αναρρόφηση
  • φροντίδα τραχειοστομίας
  • οξυγονοθεραπεία
  • αιμοδυναμική παρακολούθηση (ειδικές περιπτώσεις)
  • 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα
  • ανακουφιστική φροντίδα
  • μετα – νοσοκομειακή υποστήριξη
adminΣύνθετη Νοσηλευτική Φροντίδα