Νοσηλευτική Φροντίδα

Το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη για τη θέσπιση ενός μοναδικού και ευέλικτου πλάνου φροντίδας – νοσηλείας καθώς και διευκολύνσεις σχετιζόμενες με την εν λόγω φροντίδα και θεραπεία του ατόμου. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

patient-care-nursing-courses
  • φροντίδα πληγών
  • διαχείρηση φαρμακευτικής  αγωγής
  • φροντίδα κατακλίσεων
  • διαχείρηση καθετήρων
  • ενέσεις
  • μετρήσεις ζωτικών σημείων
  • λήψη αίματος για αναλύσεις
  • ανανέωση φαρμακευτικής αγωγής
  • προσωπική φροντίδα

 

Επιπλέον, καθώς η κατάσταση και οι ανάγκες του ατόμου διαφοροποιούνται, το νοσηλευτικό προσωπικό μας βρίσκεται σε θέση να προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να πληρούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι τα αγαπημένα σας άτομα συνεχίζουν να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

adminΝοσηλευτική Φροντίδα